800°C contemporary steak – mosca, 2018

progetto: maria zhukova, irina stepanova, max doroshko / foto: ena spahic